Kerstmarkt 't Weyerke

Op vrijdag 13 december 2019

van 1630 uur tot 2200 uur

met zeer vele standjes, drank en eten


Betreft Uitnodiging infosessie Datum 19 november 2019

Uitnodiging Infosessie: Mijn woning toekomstklaar


Jef Schops, lid van de Dorpsraad is overleden.
Begrafenis as. zaterdag om 10u30, in de kerk van Zolder


Voorziene onderwerpen:
- Rioleringswerken: welke straten? Wanneer start van de werken? Duurtijd van de werken ( gefaseerde uitvoering?) Aansluiting gesplitste riolering? Kosten voor de bewoners?
- Wanneer afbraak oude CC Muze? Start bouw school? Opening school op nieuwe locatie?
- Hoe worden de lokalen die ook door de gemeenschap mogen worden gebruikt, beheerd? Organisatie naschools gebruik van de sportzaal?


Zie onder "Verslagen"


Trage wegen


Reactie van de dorpsraad van Zolder-centrum op het artikel verschenen in HBVL van 21 februari 2019 over ons dorpshuis.
Als Dorpsraad staan wij positief tegenover de herbestemming van het Woutershof.
De dorpsraad kan echter geen standpunt innemen t.o.v. de uitspraken van onze burgemeester omdat wij geen bijkomende informatie hebben en niet op de hoogte zijn wat de concrete plannen
zijn voor het hergebruik.


Honderd door kever aangetaste bomen moeten tegen de vlakte

 


Winterborrelwandeling naar de Kluis van Bolderberg

Zondag 20 januari 2019 

Naar jaarlijkse traditie organiseert de vzw Toerisme Heusden-Zolder op 20 januari 2019, de dag dat in Bolderberg de Sint-Antoniuskermis wordt gevierd, voor de 30ste keer een Winterborrelwandeling naar de Kluis van Bolderberg.


Inzegening kerststal aan de kerk van Zolder-centrum

Naar jaalijkse gewoonte zal de parochie Zolder op 

VRIJDAG 21 DECEMBER 2018 OM 19.30 UUR

de kerststal openen en inzegenen.

Voor een hap en een drank zal gezorgd worden

door verschillende verenigingen uit Zolder.


Pagina's