Behoeftenonderzoek Zolder Centrum

Onder de rubriek verslagen kan u het behoeftenonderzoek van Zolder Centrum voorjaar 2007 vinden.


Via Facebook kan je nu deze boodschap ondersteunen door deze pagina te liken....

http://www.facebook.com/muzebehoudinZolder


Afbraak Zolder

Beste inwoner, vereniging, sympathisant van Zolder,

donderdag 19/12/2013: de kogel is door de kerk ! De meerderheid van het gemeentebestuur heeft gestemd voor de leegloop van Zolder Centrum. De Muze verhuist naar het mijnterrein! Het behoud van de sporthal en het zwembad zijn hoogst onzeker!

Er is geen overleg geweest! Niet met U, niet met de verenigingen, niet met de dorpsraad, gewoon geen enkel overleg met iemand !


Reactie van de dorpsraad van Zolder-centrum op het artikel verschenen in HBVL van 21 februari 2019 over ons dorpshuis.
Als Dorpsraad staan wij positief tegenover de herbestemming van het Woutershof.
De dorpsraad kan echter geen standpunt innemen t.o.v. de uitspraken van onze burgemeester omdat wij geen bijkomende informatie hebben en niet op de hoogte zijn wat de concrete plannen
zijn voor het hergebruik.


Reactie van de dorpsraad van Zolder-centrum op het artikel verschenen in HBVL van 21 februari 2019 over ons dorpshuis.
Als Dorpsraad staan wij positief tegenover de herbestemming van het Woutershof.
De dorpsraad kan echter geen standpunt innemen t.o.v. de uitspraken van onze burgemeester omdat wij geen bijkomende informatie hebben en niet op de hoogte zijn wat de concrete plannen
zijn voor het hergebruik.


Pagina's