U bent hier

Open Dorpsraad op 06 november 2019 in de Harmoniezaal van Zolder

Voorziene onderwerpen:
- Rioleringswerken: welke straten? Wanneer start van de werken? Duurtijd van de werken ( gefaseerde uitvoering?) Aansluiting gesplitste riolering? Kosten voor de bewoners?
- Wanneer afbraak oude CC Muze? Start bouw school? Opening school op nieuwe locatie?
- Hoe worden de lokalen die ook door de gemeenschap mogen worden gebruikt, beheerd? Organisatie naschools gebruik van de sportzaal?
- Wanneer knip van de Dekenstraat?
- Plannen met Domherenbos – wijziging n.a.v. kap dennenbomen?
- Wanneer duidelijkheid i.v.m. invulling Woutershof ? Locatie voor leefbaar buurthuis (met ontmoetingsruimte, horeca…)?