U bent hier

Toekomst Woutershof/Dorpshuis Zolder-centrum

Reactie van de dorpsraad van Zolder-centrum op het artikel verschenen in HBVL van 21 februari 2019 over ons dorpshuis.
Als Dorpsraad staan wij positief tegenover de herbestemming van het Woutershof.
De dorpsraad kan echter geen standpunt innemen t.o.v. de uitspraken van onze burgemeester omdat wij geen bijkomende informatie hebben en niet op de hoogte zijn wat de concrete plannen
zijn voor het hergebruik.
De dorpsraad zou graag met de betrokken personen een gesprek aangaan over de juiste invulling van het gebouw, mn. een leefbaar dorpshuis/ontmoetingshuis voor alle inwoners.
Hiervoor verwijzen wij naar onze visienota – zie website www.zolderc.be.